Sài Gòn Xưa

Bác Aí Học Viện


Thân tặng các bác trong page Sài Gòn xưa đoạn phim tuy ngắn mà đẹp về ngôi trường ‘Bác Aí Học Viện’ xưa, ngày nay là Trường Đại Học Sài Gòn, không biết trong page chúng ta có ai từng học tại đây hong ta.
____________________________________________
Trường Bác Ái Học Viện – Collège Fraternité hay (Lycée Franco – Chinois) Trung Học Pháp-Hoa bây giờ là Trường Ðại Học Saigon nằm trên đường Nguyễn Trải Quận 5 ,đây là ngôi trường lâu đời và lớn nhất của người Hoa ở Chợ lớn, trường được thành lập vào năm 1908 do ông Tja Ma Yeng (Tạ Mã Điền) tục danh là Má Chín Dảnh là vua lúa gạo ở Chợ Lớn.
==>
Ông sinh năm 1862 ở Batavia (Java) và mất năm 1940 ở đường Mai Sơn (trên đường này có chùa Mai Sơn tự) ở Chợ Lớn và được chôn ở nghĩa địa Minh Đức ở Phú Thọ, sinh thời ông là người Peranakan (Baba) người gốc Phúc Kiến từ Java đến Chợ Lớn làm ăn vào năm 1885,sau này Ông là bang trưởng bang Phúc Kiến Chợ Lớn.

Trong giai đoạn đầu ông lập công ty buôn bán gạo “Ban Guan” (Vạn Nguyên), gia nhập quốc tịch Pháp năm 1905 và sau đó mua lại một nhà máy xay lúa chạy bằng hơi nước của một công ty Pháp (của ông Andrew Spooner trước kia) sắp sửa phải đóng cửạ Ông đặt lại tên nhà máy là Ban Aik Guan Steam Rice Mill Cọ Ltd. Ông xuất khẩu gạo qua công ty của ông là “Hock Guan Hong”, ngoài ra ông còn sở hữu hai tàu vận tải hơi nước và rất nhiều nhà cửa ở Saigon và Chợ Lớn. Bốn người con trai của ông, theo Tây học, Tạ Thanh Thuyền, Tạ Thanh Tông, Tạ Thanh Hảo và Tạ Thanh Tri cũng đều tham gia vào lãnh vực thương mạị.

Sau đó Tạ Mã Điền thấy nhà máy Ban Aik Guan Steam Rice Mill vẫn còn nhỏ, để phát triển thêm, ông mua đất ở dọc bến Bình Đông và xây một nhà máy lớn hơn trang bị với máy xay lúa mới và đặt tên nhà máy mới này là “Ban Hong Guan”, ông còn có cơ sở mua bán lúa và nhà máy xay lúa nhỏ ở 231 quai de Mytho là Bến Lê Quang Liêm, sau 1975 là Bến Trần Văn Kiểu và ngày nay là Đại lộ Đông Tây, ông là người thành lập trường tiểu học Min-Zhang (Minh Dương) ở Chợ Lớn và trường trung học Pháp Hoa (Lycée Franco-Chinois), sau này gọi là trường “Bác Áị Học Viện”.

Trường trung học Pháp Hoa (Lycée Franco-Chinois) chỉ dành cho người Hoa học người Pháp thời bấy giờ sợ người Hoa gởi con sang Nhật và Hong Kong du học do phong Trào Đông Du thời bấy giờ nên Pháp muốn người Hoa cho con học ở Sài Gòn, mãi sau khi Pháp rút về nước 1954 trường “Lycée Franco-Chinois” được đổi tên là Collège Fraternité và cho người Việt học.

Xin hết.

越南博愛學院 (Bac Ai Hoc Vien) 論壇

Thân tặng các bác trong page Sài Gòn xưa đoạn phim tuy ngắn mà đẹp về ngôi trường 'Bác Aí Học Viện' xưa, ngày nay là Trường Đại Học Sài Gòn, không biết trong page chúng ta có ai từng học tại đây hong ta.____________________________________________Trường Bác Ái Học Viện – Collège Fraternité hay (Lycée Franco – Chinois) Trung Học Pháp-Hoa bây giờ là Trường Ðại Học Saigon nằm trên đường Nguyễn Trải Quận 5 ,đây là ngôi trường lâu đời và lớn nhất của người Hoa ở Chợ lớn, trường được thành lập vào năm 1908 do ông Tja Ma Yeng (Tạ Mã Điền) tục danh là Má Chín Dảnh là vua lúa gạo ở Chợ Lớn.==>Ông sinh năm 1862 ở Batavia (Java) và mất năm 1940 ở đường Mai Sơn (trên đường này có chùa Mai Sơn tự) ở Chợ Lớn và được chôn ở nghĩa địa Minh Đức ở Phú Thọ, sinh thời ông là người Peranakan (Baba) người gốc Phúc Kiến từ Java đến Chợ Lớn làm ăn vào năm 1885,sau này Ông là bang trưởng bang Phúc Kiến Chợ Lớn.Trong giai đoạn đầu ông lập công ty buôn bán gạo “Ban Guan” (Vạn Nguyên), gia nhập quốc tịch Pháp năm 1905 và sau đó mua lại một nhà máy xay lúa chạy bằng hơi nước của một công ty Pháp (của ông Andrew Spooner trước kia) sắp sửa phải đóng cửạ Ông đặt lại tên nhà máy là Ban Aik Guan Steam Rice Mill Cọ Ltd. Ông xuất khẩu gạo qua công ty của ông là “Hock Guan Hong”, ngoài ra ông còn sở hữu hai tàu vận tải hơi nước và rất nhiều nhà cửa ở Saigon và Chợ Lớn. Bốn người con trai của ông, theo Tây học, Tạ Thanh Thuyền, Tạ Thanh Tông, Tạ Thanh Hảo và Tạ Thanh Tri cũng đều tham gia vào lãnh vực thương mạị.Sau đó Tạ Mã Điền thấy nhà máy Ban Aik Guan Steam Rice Mill vẫn còn nhỏ, để phát triển thêm, ông mua đất ở dọc bến Bình Đông và xây một nhà máy lớn hơn trang bị với máy xay lúa mới và đặt tên nhà máy mới này là “Ban Hong Guan”, ông còn có cơ sở mua bán lúa và nhà máy xay lúa nhỏ ở 231 quai de Mytho là Bến Lê Quang Liêm, sau 1975 là Bến Trần Văn Kiểu và ngày nay là Đại lộ Đông Tây, ông là người thành lập trường tiểu học Min-Zhang (Minh Dương) ở Chợ Lớn và trường trung học Pháp Hoa (Lycée Franco-Chinois), sau này gọi là trường "Bác Áị Học Viện".Trường trung học Pháp Hoa (Lycée Franco-Chinois) chỉ dành cho người Hoa học người Pháp thời bấy giờ sợ người Hoa gởi con sang Nhật và Hong Kong du học do phong Trào Đông Du thời bấy giờ nên Pháp muốn người Hoa cho con học ở Sài Gòn, mãi sau khi Pháp rút về nước 1954 trường "Lycée Franco-Chinois" được đổi tên là Collège Fraternité và cho người Việt học.Xin hết.Xem thêm bài viết trước đây : https://www.facebook.com/1048188985230037/videos/1403352616380337/Bản Quyền : My Van Films=============Liên kết Trang web : https://saigonxua.org/Liên kết Facebook : https://www.facebook.com/oldsaigon75

Người đăng: Sài Gòn Xưa vào 24 Tháng 3 2018