Sài Gòn Xưa

truongtrunghocthuduc

Trường Trung Học Kiểu mẫu Thủ Đức

7 Feb , 2018
Created by admin@saigonxua.org

SAIGON 1965 – Trường Trung Học Kiểu mẫu Thủ Đức của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hoà trực thuộc Đại Học Sư Phạm Saigon Các trường Trung học Kiểu Mẫu là những trường sư phạm đặc biệt, nơi đào tạo các giáo viên Trung học theo một chương trình mới nhằm nghiên cứu và […]

Read the article