Sài Gòn Xưa

tondan

Một thời để nhớ – lang thang đường Tôn Đản – Trịnh Minh Thế – Tôn Thất Thuyết

18 Dec , 2017
Created by admin@saigonxua.org

Một thời để nhớ – lang thang đường Tôn Đản – Trịnh Minh Thế – Tôn Thất Thuyết, Kinh Tẽ và khu vực cạnh cầu Tân Thuận ,theo trí nhớ của tui thì, đường Tôn Thất Thuyết dọc bờ kinh Tẽ với hai dãy nhà ngói dài là chi nhánh của Trường tiểu học Khánh […]

Read the article