Sài Gòn Xưa

daita

Những hình ảnh về Cố Đại Tá Lưu Kim Cương (1933-1968)

8 Jan , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Những hình ảnh về Cố Đại Tá Lưu Kim Cương (1933-1968), Tư lệnh Không Đoàn 33 Chiến Thuật Không Lực Việt Nam Cộng Hòa tử trận sáng ngày 6-5-1968 tại căn cứ Không Quân Tân Sơn Nhất sau khi việt cộng tấn công tại sự kiện “Tết Mậu Thân 68”, hưởng dương 35 tuổi và […]

Read the article