Sài Gòn Xưa

1965

Triển lãm vũ khí tại sân Tao Đàn năm 1965

13 Mar , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Triển lãm vũ khí tại sân Tao Đàn năm 1965 ,lúc này đằng sau Tao Đàn hồ bơi vẫn còn là tên La Piscine, Cercle Sportif Saigonaise…!!! _____________ Đây là các loại vũ khí thô sơ đa số tịch thu từ việt cộng và có hình con bọ ngựa, dùng phóng các mảnh kim loại, […]

Read the article

Trường Trung Học Kiểu mẫu Thủ Đức

7 Feb , 2018
Created by admin@saigonxua.org

SAIGON 1965 – Trường Trung Học Kiểu mẫu Thủ Đức của nền giáo dục Việt Nam Cộng Hoà trực thuộc Đại Học Sư Phạm Saigon Các trường Trung học Kiểu Mẫu là những trường sư phạm đặc biệt, nơi đào tạo các giáo viên Trung học theo một chương trình mới nhằm nghiên cứu và […]

Read the article