Sài Gòn Xưa

Vũng Tàu Xưa 1971

Những hình ảnh về Vũng Tàu 1971 mà tôi tìm được từ facebook của Nam Ròm.

Source
https://www.facebook.com/pg/H%C3%ACnh-%E1%BA%A3nh-x%C6%B0a-c%E1%BB%A7a-m%E1%BB%99t-th%E1%BB%9Di-VNCH-1782901738516590/photos/?tab=album&album_id=2612663845540371