Sài Gòn Xưa

Tourist Posters & Brochures in Saigon

Bộ Poster quảng cáo du lịch vẽ và in năm tại Sài Gòn – Hà Nội cùng các bản đồ du lịch của 3 kỳ với các poster khác về văn hóa, thương mại, quảng cáo…