Sài Gòn Xưa

Noel Sài Gòn Xưa

Những hình ảnh về mùa Giáng Sinh Xưa mà mình thấy từ facebook của Nam Ròm nên share về đây. Các anh chị bạn xem hình  ,nếu có thể thì chú thích thêm cho hình những gì mình còn nhận ra được …để cho album mùa Noel xưa sống động hơn.