Sài Gòn Xưa

Hình ảnh đơn sơ bình dân của miền Nam trước 75

Vài hình xưa mà ad tổng hợp từ FB của Nam Ròm về đời sống bình dân của miền Nam trước 75. Mời quý vị thưởng thức.

Source
https://www.facebook.com/pg/S%C3%A0i-G%C3%B2n-Tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-1975-113958848708939/photos/?tab=album&album_id=1247310815373731