Sài Gòn Xưa

Poster Xưa Các Thành Phố Việt Nam

Tình cờ thấy được 1 bộ poster xưa về các thành phố Việt Nam từ tác giả Son Markus Madeja trong album Old VietNam trên Pinteres, nên lưu về và chia sẻ cho mọi người xem.