Sài Gòn Xưa

BẢNG HIỆU SÀI GÒN XƯA

Một album tập hợp những kiểu chữ khá đẹp và lạ mắt của Saigon một thời.

Source
www.instagram.com/saigonvivu