Sài Gòn Xưa

Huế 1968 trong trận chiến Tết Mậu Thân – Lá cờ của Liên minh các Lực lượng Dân tộc


US Soldiers Dismantling Viet Cong Flag
06 Feb 1968, Hue, South Vietnam — U.S. Marines hold a Viet Cong flag they ripped down from atop the Thua Thien Province headquarters, and then replaced it with the stars and stripes. The leathernecks recaptured the Communist stronghold after seven days of street fighting. — Image by © Bettmann/CORBIS

Photo by Dana Stone
_____________________
Huế 1968 trong trận chiến Tết Mậu Thân – Lá cờ của Liên minh các Lực lượng Dân tộc – vẽ theo trí nhớ của nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân, xem tại đây về lá cờ này của nhà văn Nguyễn Đắc Xuân nói về cuộc tổng tiến công Mậu Thân 68 ở Huế

HUẾ 1963-1968 – Tòa hành chánh tỉnh Thừa Thiên nay là trụ sở UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (14 Lê Lợi, Huế) .. Thủy Quân Lục Chiến Mỹ hạ lá cờ của Liên minh các Lực lượng Dân tộc trước Tòa Hành Chánh tỉnh Thừa Thiên, ngày 6-2-1968, đọc bài viết của Nguyễn Đắc Xuân tại link bên trên để biết thêm về lá cờ này, có thể tác giả Nguyễn Đắc Xuân đã nhớ lầm về màu sắc của lá cờ này, theo ông Đắc Xuân thì lá cờ này có phần giữa là màu đỏ, và hai bên trên và dưới là màu xanh da trời (tức là ngược lại với màu lá cờ trong hình trên, vì theo ông hồi đó đã bị in nhầm màu), tuy nhiên hình đen trắng ở trên cho thấy ở giữa lá cờ là màu xanh da trời chứ không phải là đỏ, vì màu xanh da trời trong hình đen trắng sẽ có độ sáng hơn.

Bức ảnh ghép hai bên cho thấy màu đỏ và màu xanh da trời của lá cờ Mặt trận Giai Phóng Miền Nam trong ảnh đen trắng trong uổi họp báo của Tướng Trần Văn Trà sau khi Saigon sụp đổ vào ngày 30-4-1975.

Ổng là thành viên Liên Minh mà hổng nhớ gì về hiệu kỳ tổ chức mình, đó là điều sỉ nhục, và cũng chứng tỏ cái lực lượng đó hữu danh vô rồi.

Xin hết.