Sài Gòn Xưa

Thủ Tướng Nguyễn Văn Tâm


Source
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_T%C3%A2m

Nguyễn Văn Tâm sanh 1893 và mất 1990, ông nguyên là thủ tướng chính quyền Quốc gia Việt Nam thân Pháp dưới quyền quốc trưởng Bảo Đại từ tháng 6 năm 1952 đến tháng 12 năm 1953, ông là người Tây Ninh, nguyên đảng viên Chi bộ Pháp của Quốc tế Công nhân ,sau này là Đảng Xã hội Pháp
==>
Ông Nguyễn Văn Tâm sinh tại Tây Ninh, xuất thân từ một thầy giáo dạy trường Tây Ninh, sau được chuyển qua ngạch hành chính với chức vụ đốc phủ, ông có học một năm quản lý hành chính tại Hà Nội, viết và nói tiếng Pháp rất hay và lưu loát, trong giai đoạn làm quận trưởng quận Cai Lậy khoảng những năm 1930 và đặc biệt là 1940-1941, khi khởi nghĩa Nam Kỳ nổ ra, Nguyễn Văn Tâm tỏ ra cứng rắn đến tàn bạo, thẳng tay đàn áp những người cộng sản cách mạng, nên ông được đặt cho biệt danh “cọp Cai Lậy” hay “hùm xám Cai Lậy”. Tháng 9 năm 1945, sau khi Việt Minh giành lại chính quyền từ tay người Pháp, ông bị tổ chức Thanh niên tiền phong của Việt Minh bắt ở Chợ Đệm, bị chặt ngón tay giữa và bị tống giam, nhưng sau đó, quân Pháp nổ súng chiếm lại Sài Gòn, ông Tâm được quân Pháp cứu ra trong một trận tảo thanh do đại tá Massu chỉ huy vào tháng 9 năm 1945.

Ông được người Pháp sử dụng và giao cho cai quản quận cũ Cai Lậy,năm 1950, ông Tâm được trao chức tổng giám đốc Cảnh Sát Sài Gòn.
==========
Có thể nhiều người chưa biết :
Một người con của ông là tướng Nguyễn Văn Hinh (1915-2004), tổng tư lệnh quân đội Quốc gia Việt Nam. Ông Hinh là trung tướng của quân đội Quốc gia Việt Nam, đã lãnh đạo quân đội chống lại thế lực Ngô Đình Diệm về nước nhậm chức Thủ tướng nhưng không thành công, phải sang Pháp, tiếp tục phục vụ trong quân đội Pháp tại Algérie, và năm 1964 được thăng cấp Trung tướng Không quân chức vụ Tham mưu phó lực lượng Không quân cho đến khi về hưu.
==========
Ít người trẻ tuổi biết mặt ông Tâm, dù tên ông cũng có thể được nhiều người biết đến trong giai đoạn này của lịch sử Quốc Gia Việt Nam, có những tấm hình này dưới đây ad sưu tầm được là thời ông Trần Văn Hữu làm Thủ tướng Quốc Gia Việt Nam, ông Nguyễn Văn Tâm có mặt trong chính phủ Trần Văn Hữu chuyên trách về bảo vệ an ninh chống cộng, một thời gian đến năm 1952 do Việt Minh tấn công mạnh, tháng 6/1952 ông Tâm được Quốc trưởng Bảo Đại bổ nhiệm làm thủ tướng chính quyền Quốc gia Việt Nam cho đến tháng 12/1953, ông là người Tây Ninh, nguyên đảng viên Chi bộ Pháp của Quốc tế Công nhân (sau là Đảng Xã hội Pháp). Năm 1955, ông sang Pháp định cư và qua đời ở Paris ngày 23/11/1990, thọ 97 tuổi.

Xin hết.

02

Picture 2 of 16

Bên tay phải Quốc trưởng Bảo Đại là Thủ tướng Nguyễn Văn Tâm, Bộ trưởng QP Phan Huy Quát. Phía sau ông Tâm là Thiếu tướng Nguyễn Văn Hinh, Tham mưu trưởng quân đội Quốc gia VN.

Leave a Reply