Sài Gòn Xưa

Văn Hóa

Bộ tranh vẽ xưa cùng Phụ Nữ Việt Nam Qua Ca Dao

27 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Khi đề cập đến phụ nữ Việt Nam, ai ai cũng đều thừa nhận rằng từ ngàn xưa cho đến nay họ là những người đàn bà dịu hiền, thùy mị, đoan trang, đảm đang, trung trinh tiết hạnh, giàu lòng hy sinh. Trong gia đình thì hiếu thảo với cha mẹ, tảo tần lo […]

Read the article

CHUYỆN NGƯỜI MINH-HƯƠNG Ở NAM BỘ

27 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Trong lịch sử khẩn hoang ở Nam bộ, sự đóng góp của người Minh Hương và người Hoa từ xưa đến nay về kinh tế, văn hóa thật là to lớn. Bao nhiêu danh nhân Việt nam trong lịch sử có gốc Minh Hương, từ Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Võ Tánh, Ngô Tùng […]

Read the article

Lấy Mỹ

26 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Bất cứ người con gái nào lớn lên, đến tuổi trưởng thành cũng đều mơ ước một ngày bước lên xe hoa để làm vợ. Có những người đầy đủ phước đức, sanh ra, lớn lên, lấy chồng, làm vợ, làm mẹ, làm bà, sống trong danh dự, chết trong thương yêu. Có những người […]

Read the article

Nét đặc sắc văn hóa bị bỏ quên : Nói lái

26 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Tôi không phải là một nhà ngôn ngữ học, nhưng có nhận xét này, mà khi chia xẻ với nhiều người Việt Nam , tôi luôn có sự đồng tình: Nói lái là một hình thức vô cùng độc đáo của ngôn ngữ Việt, bạn có bao giờ nghe giai thoại giải thích đại phong […]

Read the article

Guồng nước xưa thuở sơ khai

25 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Guồng nước xưa thuở sơ khai khi người Pháp lần đầu đặt chân tới Sài Gòn và các vùng lân cận ,trong khi người Nam ta gọi là ”Guồng Nước” thì vùng thượng du Bắc Việt người ta gọi là “cọn nước”, những guồng nước máy xưa sẽ có một máy thủy lực để thấm […]

Read the article