Sài Gòn Xưa

Văn Hóa

Dân Du Đãng Xưa

12 Dec , 2017
Created by admin@saigonxua.org

Trùm Tài phiệt Hoa Kiều Sài Gòn & Chợ Lớn xưa là ai ,chuyện về những ông Vua không ngai người Việt gốc Hoa trong Chợ Lớn là có thật : Vua phế liệu và tín dụng Lâm Huê Hồ, vua lúa gạo Mã Hĩ và Lại Kim Dung (nữ hoàng gạo), vua bột ngọt […]

Read the article

1 22 23 24