Sài Gòn Xưa

Thành Tựu

Bịnh Viện Thống Nhất

19 Dec , 2017
Created by admin@saigonxua.org

Bịnh Viện Thống Nhất ngày nay là Bệnh Viện Vì Dân ngày xưa, bệnh Viện Vì Dân được xây dựng do phu nhân Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là bà Mai Anh vận động quyên tiền từ thiện của nhiều người bao gồm thân hào nhân sĩ, thương gia, kỹ nghệ gia, bệnh Viện Vì […]

Read the article

Dự án tàu điện hiện đại thế giới đầu tiên tại Sài Gòn

13 Dec , 2017
Created by admin@saigonxua.org

Dự án tàu điện hiện đại thế giới đầu tiên tại Sài Gòn, cách đây khá lâu ad từng viết bài này về dự án đường sắt trên không hoành tráng đầu tiên tại Sài Gòn vào khoảng đầu thập niên 60 dưới thời đệ nhứt cộng hòa của Tổng Thống Ngô Đình Diệm, chả […]

Read the article