Sài Gòn Xưa

Thành Tựu

Giáo dục thời Việt Nam Cộng Hòa

16 Aug , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Nam Sơn Trần Văn Chi Sau năm 1954 nước Việt Nam bị chia làm hai, từ vĩ tuyến 17 trở vô đến Cà Mau có 20 triệu dân, là vùng đất Tự Do, theo chế độ Cộng Hòa, thủ đô là Sài Gòn. Nước VNCH về hành chánh chia ra 40 tỉnh và về quân […]

Read the article

Đoạn phim Lễ khánh thành khu tái định tức Chung Cư Minh Mạng

26 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Đoạn phim Lễ khánh thành khu tái định tức Chung Cư Minh Mạng được chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa xây dựng cho những người dân sau sự kiện “Tết Mậu Thân 1968″ làm chết rất nhiều người và nhà cửa khi đó ,ngày nay đúng 50 năm đã được đổi thành tên Chung Cư […]

Read the article

Đài Vô tuyến Việt Nam

26 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Đài Vô tuyến Việt Nam (viết tắt là VTVN) tức Radio Vietnam hay còn được gọi là Đài phát thanh Sài Gòn và Đài Phát thanh Quốc gia là tên của hệ thống radio của Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, hệ […]

Read the article

Việt Nam Cộng Hòa Quốc Gia Trẻ Trung Của Đông Nam Á

26 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

1.Lời mở đầu Thành công trước hết của VNCH cần phải kể có lẽ là nỗ lực đón nhận gần 1 triệu đồng bào miền Bắc di cư sau Hiệp định Geneva 1954 ghi nhận thì dễ dàng, nhưng ngay cả với một cường quốc như Hoa Kỳ ngày nay, việc tái định cư, ổn […]

Read the article

VIỆN ĐẠI HỌC CẦN THƠ

16 Jun , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Viện Đại học Cần Thơ là một viện đại học công lập ở Cần Thơ, được thành lập vào năm 1966 dưới chính thể Việt Nam Cộng Hòa, sau năm 1975 – Viện Đại học Cần Thơ trở thành Trường Đại học Cần Thơ. Trường được thành lập ngày 31 Tháng Ba năm 1966 theo sắc […]

Read the article

1 2 3 4