Sài Gòn Xưa

Lịch Sử

Operation “Passage to Freedom” : the massive evacuation of refugees from North to South Vietnam

14 Dec , 2017
Created by admin@saigonxua.org

Một bộ ảnh đẹp và chân thật về cuộc di cư từ Bắc vào Nam năm 1954, chiến dịch Sang phía Tự Do của đồng bào miền Bắc vào miền Nam Việt Nam cùng cuộc sống với hình ảnh chân thật khi vào Nam của người dân Bắc ra sao nhé. ==> Di chúc Bắc […]

Read the article

Tổng cục Chiến tranh Chính trị

13 Dec , 2017
Created by admin@saigonxua.org

Tổng cục Chiến tranh Chính trị là cơ quan tuyên truyền, ban đầu trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa. Cơ quan này được thành lập dưới thời Đệ Nhất Cộng hòa với tên gọi Nha chiến tranh Tâm lý, nhằm mục đích xây dựng ý thức chính trị căn bản trong quân […]

Read the article

Dòng Thánh Phaolô Đầu Tiên Tại Sài Gòn

12 Dec , 2017
Created by admin@saigonxua.org

Les Sœurs de Saint Paul à Saigon – Dòng Thánh Phaolô đầu tiên tại Sài Gòn năm 1696. Các Nữ Tu Thánh Phaolô thành Chartres, hội dòng nữ lâu đời nhất, được thành lập năm 1696, hiện có 4.000 sơ trong đó tại Việt Nam là 1.000 sơ. Đó là ngày 20 tháng năm 1860 […]

Read the article

1 17 18 19