Sài Gòn Xưa

Lịch Sử

ĐẤT NƯỚC TÔI

28 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Đất Nước tôi màu thắm bên bờ đại dương Bắc với Nam tình nối qua lòng miền Trung Đất Nước tôi từ mái tranh nghèo Bắc Giang Vượt núi rừng già Trường Sơn Vào tới ruộng ngọt phương Nam — Bên Bờ Đại Dương (Hoàng Trọng) Dân tộc Việt Nam có nền văn minh cổ […]

Read the article

LIFE Magazine April 7, 1967 – NORTH VIETNAM UNDER SIEGE – Bắc Việt trong vòng vây hãm

24 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Tạp chí Life số ra ngày 7/4/1967 với phóng sự ảnh miền Bắc đầu tiên trong chiến tranh của phóng viên Lee Lockwood, ông chính là nhà báo Mỹ đầu tiên được đến Bắc VN kể từ năm 1954. Ông Lee Jonathan Lockwood sanh 4 tháng 5 năm 1932 và mất 31 tháng 7 năm […]

Read the article

Trận Vũng Rô

6 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Những hình ảnh tuyệt đẹp và rỏ nét về Phú Yên xưa thời Việt Nam Cộng Hòa và Trận Vũng Rô, có cả hình ảnh rỏ nét về “con tàu không số ” luôn nha quý vị, con tàu này chính là một phần tuồng vũ khí vào Miền Nam của những người ‘ĂN CƠM […]

Read the article

Nam Kỳ chống lại sự xâm lăng bành chướng của Trung Quốc

23 Jun , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Từ năm 1880 của thế kỷ 19 cho tới năm 1888 ít người biết tới đây là thời kỳ Nam Kỳ đang chống lại sự xâm lăng bành chướng của Trung Quốc ,và người Hoa ở Saigon trước đây là người Nam Hoa, cùng với người Trung Hoa Dân Quốc (Đài Loan) và miền nam […]

Read the article

Vài hình ảnh đẹp về Vũ Trường Tự Do

21 Jun , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Vài hình ảnh đẹp về Vũ Trường Tự Do góc Tự Do-Thái Lập Thành (nay là góc Đồng Khởi – Đông Du) 1 tuần trước khi vụ khủng bố làm chết rất nhiều người, chắc không cần phải nói nhiều về Vũ Trường này, đây là một vũ trường nổi tiếng tại trung tâm Sài […]

Read the article

1 2 3 19