Sài Gòn Xưa

Di Tích

Nhà Thờ Cha Tam

5 Jun , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Có ai người Saigon-Cholon xưa thường hay gọi là ‘Nhà Thờ Cha Tam’ và hay thường đi nhà thờ này không, vào năm 1898, tức là cách nay hơn 100 năm, Đức Cha Jean Dépierre (Đễ, 1895-1899), Giám Mục Sài Gòn, thấy rằng họ đạo người Hoa mỗi ngày một suy giảm, từ 100 người […]

Read the article

đoạn đường Lê Thánh Tôn

12 Apr , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Chúng ta cùng lang thang về đoạn đường Lê Thánh Tôn, một Sài Gòn xưa trước 1975 phồn thịnh, một Saigon nay của 2018 và một tương lai 2070 rất có thể sẽ trở thành thật – Xót xa buồn. _______________________________________________ Những năm đầu thập niên 1970 Trên đoạn đường Lê Thánh Tôn, từ Trương […]

Read the article

những chuyện ít biết về cây cầu trong thảo cầm viên xưa trước 75

12 Apr , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Cây cầu được xây dựng vào thời kỳ nới rộng thảo cầm viên qua bên kia sông Thị Nghè; về sau năm 1954 thảo cầm viên chỉ còn bên mặt này của sông Thị Nghè còn khu bên kia lấp dần nhà cửa của dân và chợ Thị Nghè, năm 1957 Tổng Thống Ngô Đình […]

Read the article

Cầu Xóm Chỉ

12 Apr , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Những hình ảnh đẹp và kỷ niệm cho ai từng sống ở Cầu Xóm Chỉ cạnh Kênh Tàu Hủ – Bến Bình Đông tại khu vực Chợ Lớn xưa. ___________________________ Sài gòn ,Chợ lớn xưa là vùng đất đầm lầy , trũng nước giao thông chủ yếu bằng đường thủy, quá trình phát triển thuở […]

Read the article

Lăng Tả Quân Lê văn Duyệt

28 Mar , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Những tấm ảnh xưa rất hiếm và đẹp về “Lăng Tả Quân Lê văn Duyệt (Bà Chiểu) tại Sài Gòn, Lăng Ông – Bà Chiểu, nói vắn tắt là lăng Ông, có tên chữ là Thượng Công miếu (Hán văn: 上公廟), đây là khu đền và mộ của Tả quân Lê Văn Duyệt (1764-1832) hiện […]

Read the article