Sài Gòn Xưa

Di Tích

xa lộ Biên Hòa

29 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Nói về xa lộ Biên Hòa về mặt quân sự ,nó là con đường vận chuyển từ Tân Cảng ,từ Cầu Sài Gòn lên căn cứ Long Bình ,sau đó làm thêm xa lộ Đại Hàn để tránh Sài Gòn ,từ miền Đông miền Trung vô miền Tây hoặc ngược lại không qua Sài Gòn, […]

Read the article

Những hình ảnh xưa hiếm Nhà Thờ Phủ Cam

25 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Những hình ảnh xưa hiếm Nhà Thờ Phủ Cam do cha Allys xây dựng trong 5 năm từ nằm 1898 cho tới năm 1902 mới hoàn thành ,chắc chắn rất nhiều người không biết còn khu vực phía sau nhà thờ Phủ Cam xưa kia cách đây hơn 100 năm trước là nghĩa địa ,bây […]

Read the article

Bộ ảnh xưa Huế cuối thế kỷ 19

23 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

1 Cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp “… Những người xa Huế đã mang chiếc cầu trong tâm ảnh mà ra đi. Vô số chiếc cầu Trường Tiền đã bắt qua dòng sông tưởng tượng trong tâm thức lãng mạn được thi vị hóa bằng chất men lưu đày nên càng…xa Huế, chiếc […]

Read the article

Những hình ảnh đẹp và hiếm hoi Chùa HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO ở Phú Lâm

15 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Những hình ảnh đẹp và hiếm hoi Chùa HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO ở Phú Lâm của ông Đạo Dừa trước và sau khi bị việt cộng đập và ngày nay là chùa TỊNH XÁ TRUNG TÂM nằm trên đường Đặng Nguyên Cẩn thuộc P13. Q6. ______________________________________ Chùa HÒA ĐỒNG TÔN GIÁO ở Phú Lâm và […]

Read the article

Nhà hát Annam đầu tiên tại Sài Gòn

23 Jun , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Nhà hát Annam đầu tiên tại Sài Gòn tại vị trí Chùa Bà Thiên Hậu trên Bến Chương Dương, gần cầu Ông Lãnh ,đây chính là Rạp hát đầu tiên của người Việt trên Bến Chương Dương ,sau 100 năm ngày nay khu vực này trở thành trung tâm thương mại của Saigon, tại Chợ […]

Read the article