Sài Gòn Xưa

Âm Nhạc

Kỷ niệm Noel xưa với tiếng hát Ngọc Lan

4 Dec , 2017
Created by admin

Hôm nay ngồi nghe lại tiếng hát của Ngọc Lan mùa Noel nhé : “Và cũng đêm nay một người ôm kỷ niệm, ngồi đếm sao đêm chép cho xuôi vần thơ, gởi về cho người biên giới chiến đấu xông pha địa đầu, một dư âm mùa Giáng Sinh…” ,trong tôi tất cả chỉ […]

Read the article

1 3 4 5