Sài Gòn Xưa

August 2018

Văn hóa không tên

1 Aug , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Vào một buổi sáng chủ nhật vừa qua, tôi được một ông bạn điện thoại đến rủ ra Givral uống cà phê, tôi rất ngạc nhiên vì từ hơn mấy năm nay Givral nằm trong thương xá Eden đã bị đập phá tan tành để… làm một cái gì đó, chắc cũng “vĩ đại” như […]

Read the article