Sài Gòn Xưa

July 2018

Trận Vũng Rô

6 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Những hình ảnh tuyệt đẹp và rỏ nét về Phú Yên xưa thời Việt Nam Cộng Hòa và Trận Vũng Rô, có cả hình ảnh rỏ nét về “con tàu không số ” luôn nha quý vị, con tàu này chính là một phần tuồng vũ khí vào Miền Nam của những người ‘ĂN CƠM […]

Read the article

Cơm Thố Sài Gòn

3 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Cơm Thố Sài Gòn đã có ai trong page từng thưởng thức món cơm thố này chưa ta ,một trong những món ngon vang bóng một thời của Sài Gòn chúng ta truớc 76 là cơm thố, có mặt ở Sài Gòn – Chợ Lớn từ hàng trăm năm trước, trôi theo dòng chảy thời […]

Read the article

1 6 7 8