Sài Gòn Xưa

July 2018

Kỷ niệm 2 năm ngày mất của nhà văn Dương Nghiễm Mậu

27 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Vào 2 năm trước thêm nhân tài của Miền Nam trứoc 75 đã ra đi, sáng sớm ngày 2 tháng 8, 2016 tại Los Angeles, nhà phê bình Nguyễn Tà Cúc tác giả cuốn “Văn Học Miền Nam, Nhóm *Tạp chí văn học *Tác giả” gọi điện thoại cho tôi cho biết có tin nhà […]

Read the article

CHUYỆN NGƯỜI MINH-HƯƠNG Ở NAM BỘ

27 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Trong lịch sử khẩn hoang ở Nam bộ, sự đóng góp của người Minh Hương và người Hoa từ xưa đến nay về kinh tế, văn hóa thật là to lớn. Bao nhiêu danh nhân Việt nam trong lịch sử có gốc Minh Hương, từ Trịnh Hoài Đức, Ngô Nhân Tịnh, Võ Tánh, Ngô Tùng […]

Read the article

Đoạn phim Lễ khánh thành khu tái định tức Chung Cư Minh Mạng

26 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Đoạn phim Lễ khánh thành khu tái định tức Chung Cư Minh Mạng được chánh phủ Việt Nam Cộng Hòa xây dựng cho những người dân sau sự kiện “Tết Mậu Thân 1968″ làm chết rất nhiều người và nhà cửa khi đó ,ngày nay đúng 50 năm đã được đổi thành tên Chung Cư […]

Read the article

Đài Vô tuyến Việt Nam

26 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Đài Vô tuyến Việt Nam (viết tắt là VTVN) tức Radio Vietnam hay còn được gọi là Đài phát thanh Sài Gòn và Đài Phát thanh Quốc gia là tên của hệ thống radio của Việt Nam Cộng hòa trước năm 1975 tại miền Nam Việt Nam, trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, hệ […]

Read the article

Lấy Mỹ

26 Jul , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Bất cứ người con gái nào lớn lên, đến tuổi trưởng thành cũng đều mơ ước một ngày bước lên xe hoa để làm vợ. Có những người đầy đủ phước đức, sanh ra, lớn lên, lấy chồng, làm vợ, làm mẹ, làm bà, sống trong danh dự, chết trong thương yêu. Có những người […]

Read the article