Sài Gòn Xưa

June 2018

Tướng râu dê Nguyễn Khánh tức Đại Tướng Nguyễn Khánh

2 Jun , 2018
Created by admin@saigonxua.org

tướng Nguyễn Khánh sinh ngày 8.11.1927 tại Quận Cầu Ngan, Tỉnh Trà Vinh. __________________________________ Những cột mốc của ông : 1946: Theo học khóa 1 Nguyễn Văn Thinh Trường Võ Bị Liên Quân Viễn Đông 1947: Tốt Nghiệp Thiếu Úy. Trung Đội Trưởng Trung Đòan 2 Vệ Binh Nam Việt 1948: Tốt nghiệp khóa Đông […]

Read the article

1 4 5 6