Sài Gòn Xưa

May 2018

Tập tài liệu dài 4 trang về ”Cuộc đời tướng Lê Văn Viễn tức Bảy Viễn” (Chương 1)

30 May , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Tập tài liệu dài 4 trang về ”Cuộc đời tướng Lê Văn Viễn tức Bảy Viễn và cuộc chiến tay ba giữa Quốc Trưởng Bảo Đại và Tổng Thống Ngô Đình Diệm”, đây là một cuốn sách nói về cuộc đời của Bảy Viễn khá dài nên ad sẽ trích ra tóm tắt một số […]

Read the article

Toàn cảnh video cuộc ám sát anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm & Ngô Đình Nhu tại Sài Gòn năm 1963

28 May , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Toàn cảnh video cuộc ám sát anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm & Ngô Đình Nhu tại Sài Gòn năm 1963, ngoài ra ad có sắp xếp những hình ảnh về ngày này năm này cho quý vị dễ xem ở dưới nhé ,ngày 01 tháng 11 năm 1963, đã 56 năm qua, có […]

Read the article

Khui hồ sơ “Tối Mật”: Mỹ chủ mưu thanh toán anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm & Ngô Đình Nhu (Chương 4 – Phần 2)

28 May , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Đây sẽ là bài viết cuối cùng trong 4 chương mà ad kính gửi tới quý vị trong 2 ngày vừa qua ,trong bài viết nếu có gì sơ sót hay không đúng sự thật ,quý vị hãy cứ góp ý thẳng thắng với ad ,trong 2 ngày vừa qua ad đã dành riêng cũng […]

Read the article

Khui hồ sơ “Tối Mật”: Mỹ chủ mưu thanh toán anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm & Ngô Đình Nhu (Chương 4 – Phần 1)

28 May , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Chương 4 : Đây cũng là chương cuối cùng anh em bào đệ Tổng Thống Ngô Đình Diệm và Ngô Đình Nhu bị ám sát chết trên xe thiết giáp, cũng như chương 3 quá dài nên ở chương 4 cuối cùng này ad sẽ chia ra 2 phần cho quý vị dễ xem nhé. […]

Read the article

Khui hồ sơ “Tối Mật”: Mỹ chủ mưu thanh toán anh em Tổng Thống Ngô Đình Diệm & Ngô Đình Nhu (Chương 3 – Phần 3)

28 May , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Chương 3 : Diễn Biến đưa đến đảo chánh ,vì chương 3 khá dài nên ad sẽ chia ra 3 phần cho quý vị dễ đọc nhé. => Phần 3 : Diễn Biến đưa đến đảo chánh và ám sát 2 anh em Ngô Đình Nhiệm & Ngô Đình Nhu Tổng Thống Diệm lên án […]

Read the article