Sài Gòn Xưa

May 2018

Tập tài liệu dài 4 trang về ”Cuộc đời tướng Lê Văn Viễn tức Bảy Viễn” (Chương 4 – Phần 2)

31 May , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Bảy Viễn cho Quân Bình Xuyên tấn công Dinh Độc Lập và bị Quân Đội Tổng Thống Ngô Đình Diệm tìm và tiêu diệt toàn bộ Mâu thuẩn hai bên căng thẳng đến cực điểm, Bảy Viễn ra lịnh cho Bình Xuyên tấn công trước, kế hoạch tác chiến được soạn thảo cẩn thận, những […]

Read the article

Tập tài liệu dài 4 trang về ”Cuộc đời tướng Lê Văn Viễn tức Bảy Viễn” (Chương 4 – Phần 1)

31 May , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Có thể nói chắc chắn quý vị ai ai cũng biết về Đại Thế Giới ngày trước được gọi là “Casino Grande Monde” đúng không ,những người Saigon-Cholon chánh gốc ngày xưa ai mà chả biết đây là một trong những sòng bạc lớn nhất thời Đông Dương trong thế kỷ 20 do người Pháp […]

Read the article

Tập tài liệu dài 4 trang về ”Cuộc đời tướng Lê Văn Viễn tức Bảy Viễn” (Chương 3)

30 May , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Chương 3 : Gặp gỡ Bảo Đại & Ngô Đình Nhiệm và có chỗ đứng trong Quân Đội Quốc Gia Việt Nam và cuộc chiến đại thế giới, bài viết của chương 3 cũng sẽ được chia ra làm 2 phần cho quý vị dễ xem nhé. =>  Phần 1 : Gặp gỡ Bảo Đại […]

Read the article

Tập tài liệu dài 4 trang về ”Cuộc đời tướng Lê Văn Viễn tức Bảy Viễn” (Chương 2 – Phần 2)

30 May , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Chương 2 – Phần 2 : Những bí mật chưa biết về Bình Xuyên và Bảy Viễn chỉ là người thứ 3 sau Dương Văn Dương . Nguyễn Bình ,Hồ Chí Minh và Ngô Đình Nhu Bình Xuyên là vùng đất Nam Sài Gòn bắt đầu bên bờ nam cầu Nhị Thiên Đường,cầu Chữ Y […]

Read the article

Tập tài liệu dài 4 trang về ”Cuộc đời tướng Lê Văn Viễn tức Bảy Viễn” (Chương 2 – Phần 1)

30 May , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Chương 2 : Bảy Viễn và những điều chưa biết về Lực lượng Bình Xuyên ,vì chương 2 cũng khá dài nên ad sẽ chia chương 2 ra làm 2 phần cho quý vị đẽ xem nhé. => Ngay sau khi nghe lời Huỳnh Đại, Bảy Viễn tìm cách liên hệ với Bảo Đại, nhưng […]

Read the article

1 2 3 4