Sài Gòn Xưa

April 2018

“BINH LÍNH” PHÁP BỊ GIẬT ĐỔ TẠI SÀI GÒN

3 Apr , 2018
Created by admin@saigonxua.org

SAIGON 1964 – FRENCH “SOLDIERS” TOPPLED IN SAIGON “BINH LÍNH” PHÁP BỊ GIẬT ĐỔ TẠI SÀI GÒN – Bức tượng hai người lính bộ binh Thế chiến I của Pháp ( tượng “Poilus” ) bằng đồng cao 30 feet (9m) bắt đầu bị đổ khi các sinh viên Việt ở Sài Gòn kéo những dây […]

Read the article

1 7 8 9