Sài Gòn Xưa

February 2018

Giáo xứ Tân Sa Châu

1 Feb , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Saigon 1960-1965 – Photo by Dave Teer – Church under construction Nhà thờ Tân Sa Châu lúc đang xây dựng nằm trên đường Trương Minh Ký nay là Lê Văn Sỹ. ___________________________ Giáo xứ Tân Sa Châu thuộc Giáo Hạt Chí Hòa, Tổng Giáo Phận Sài Gòn, được thành lập từ năm 1954 cho đến […]

Read the article

1 6 7 8