Sài Gòn Xưa

January 2018

Những Con Đường Sài Gòn

3 Jan , 2018
Created by admin@saigonxua.org

Ngày 1-2-1865, Phó đô đốc Pierre Paul Marie de la Grandière (1807 – 1876) của nhà cầm quyền Pháp tiến hành đặt tên cho 26 con đường trên địa bàn thành phố Sài Gòn vốn trước đó chỉ được đánh số thứ tự, trải qua 311 năm xây dựng và phát triển, Sài Gòn hiện […]

Read the article

1 16 17 18